Impuls

Realizacja projektu pozwoli na dywersyfikację działalności:

- wprowadzenie do oferty pizzy typu detroit ( pizzy amerykańskiej na grubym cieście)

- unowocześcienie składników majątku trwałego i wyposażenia 

- wdrożenie rozwiązania proekologicznego

- wdrożenie nowoczesnycb rozwiązań cyfrowych 

Głównym celem projektu tj. zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID-19.